INFORMAČNÝ MANAGMENT

  1. Úvod
  2.  » Informáčny managment

V našej spoločnosti máme zavedený informačný manažment pre riadenie podniku na základe pružných reakcií vyvolaných vonkajšími vplyvmi. Sledovanie každej jednej zákazky či sa jedná o novú objednávku alebo servisnú požiadavku je zabezpečené od prijatia takejto informácie až po jej realizáciu. Každá jedna požiadavka prebehne analýzou kedy a ako čo najefektívnejšie danú požiadavku vyriešiť, aby mal z toho zákazník čo najlepší pocit a v žiadnom prípade to neovplyvnilo jeho podnikanie v negatívnom zmysle. Pre nás je tiež dôležité aby na konci dňa sme si mohli povedať  „tak toto bolo dobré“.