KNW

Váha Tamtron KNV váži dynamicky bez nutnosti zastavenia stroja po dobu váženia. Váha Tamtron KNW spoľahlivo váži vďaka robustnej konštrukcii tenzometrického snímača, ktorý je umiestnený medzi ramenom a zdvíhacím zariadením plnohodnotne nahrádza pôvodnej diel.

Popis vyhodnocovacích jednotIek prE váhy KNV 100 – 300
KNV 100 – úsporná odolná váha pre základné váženie Zameraná na zákazníkov, ktorí potrebujú mať kontrolu nad tokom materiálu a predchádzanie preťaženiu / nedoložeiu áut alebo vagónov. Váha môže byť inovovaná na modely 200/300.

KNV 200 – veľká pamäť + reporty Je ideálnym riešením pre firmy, ktoré disponujú veľkou klientelou a ich databáz s osobnými váhovými vstupmi, rovnako ako generovaním reportov. Váha môže byť inovovaná na model 300.

KNV 300 – spoľahlivý bezdrôtový prenos dát, rovnaké funkcie ako u váhy KNV200. Naváženéi dáta sú odosielané a prijímané bezdrôtovo pomocou GSM, GPRS, WLAN alebo USB. Je ideálnym riešením pre firmy, ktoré uprednostňujú monitorovanie dát v reálnom čase.

 

FUNKCIE :

⦁ Váha indikuje hmotnosť každého záberu a celkovú naloženú hmotnosť.
⦁ Váha automaticky pripočíta celkovú hmotnosť v pamäti. Možnosť tiež voľby manuálneho pripočítania
⦁ Na grafickom displeji sú priebežne zobrazované pokyny pre obsluhu váhy a indikovaný priebeh (okamžitý stav) váženia.
⦁ Váha KNV 200 a KNV 300 obsahujú (oproti KNV 100, ktorá má len dve pamäte s 1 000 položkami) 8 a 12 pamäťových miest (10 000 položiek) pre uloženie dát (napr. ŠPZ vozidla, SPZ prívesu, druh materiálu, meno zákazníka, meno vodiča, miesto pre poznámku atd.- dá sa doplniť menom obsluhy podľa požiadaviek zákazníka). Tieto viazané pamäťové miesta (dáta) sú automaticky vyvolávané pri opätovnom nakladaní pomocou jedného z nich (napr. ŠPZ nebo materiál) a uľahčujú tak prehľad a zvyšujú efektivitu.
⦁ Váha môže automaticky vypočítať cenu naloženého materiálu vrátane vyčíslenia DPH a ukladá do vnútornej pamäti až 2500 posledných vážiacich lístkov.
⦁ Rôzne možnosti výstupných reportov (zmenový, týždenný, mesačný atd.) podľa typu váhy.
⦁ Možnosť nastavenia limitu naloženia vozidla (overload) pri poslednej nakládke.
⦁ Výstupné dáta (napr. celková hmotnosť) môžu byť tlačené podľa druhu materiálu alebo podľa zákazníka.
⦁ Dáta sú vo váhe uchovávané i po jej vypnutí.
⦁ Podsvietený LCD dotykový displej umožňuje kvalitné zobrazenie dát i pri zlých svetelných podmienkach.
⦁ Váha KNV 100 môže byť kedykoľvek neskoršie rozšírená  na vyšší typ KNV 200, KNV 300. Úpravy sú vykonávané obvykle u zákazníka a presné načasovanie potvrdené zákazníkom eliminuje odstávku stroja na čo najkratšiu možnú dobu.
⦁ Dáta určené k tlači sú tlačené buď priamo na tlačiarni v stroji (štítkovacia tlač, termopapierová tlač alebo ihličková A5 tlačiareň), alebo cez PC, kam sú dáta zasielané bezdrôtovo alebo prenášané pomocou USB. Online prenos môže byť zabezpečený pomocou GSM.

KONTAKTUJTE NÁS

Vyplňte prosím uvedený formulár alebo volajte! Spoločne nájdeme vážne riešenia, ktoré sa najlepšie hodia pre Vaše podnikanie.

 

Volajte: +421 33 55 14 504